Kontingentbetingelser

Medlemskab løber indtil medlemmet opsiger medlemskab eller medlemmet opsiges automatisk pga. manglende opdatering af betalingskortoplysninger i klubmodulet ved automatisk kontingent fornyelse. Udmelding skal foretages af medlemmet selv, via “Mine tilmeldinger” der findes når man er logget ind på Klubmodul (selvbetjening). Evt. indbetalt kontingent refunderes ikke.

Betaling opkræves automatisk via træk halvårligt. Medlemmet adviseres forud for kontingenttræk på betalingskort via E-Mail fra klubmodulet, at opkrævning foretages.

Klubmodul foretager tjek på betalingskort validitet 5 dage forud for kontingenttræk, hvis betalingskort ikke er validt adviseres medlemmet via E-Mail fra Klubmodulet, at betalingskortoplysninger skal opdateres på hjemmesiden.

Log ind på hjemmesiden og gå ind i mine tilmeldinger, hvor betalingskortoplysninger kan opdateres.

Hvis betalingskortoplysninger ikke er opdateret på sidste dag for kontingentperioden (31/3 og 30/9), så udmeldes medlemmet og medlemmet adviseres via E-Mail fra Klubmodul om udmeldelsen. Ønskes fortsat medlemskab, så gå ind på www.kam-atletik.dk og tilmeld dig på ny under faneblad ”Tilmelding” og find dit hold og tilmeld dig på ny og indtast ny betalingskortoplysninger i denne forbindelse.

Når du betaler kontingentet giver du samtidig tilladelse til, at der må blive fotograferet til træning, stævner og andre arrangementer. Disse billeder kan blive publiceret på hjemmesiden og Facebook eller brugt til anden markedsføring. Ønsker du ikke at billeder af dig bliver offentliggjort, bedes du kontakte klubben på pbagge@sport.dk

Eventbetingelser

Når man tilmelder sig et event er tilmeldingen bindende, og man har som udgangspunkt ingen fortrydelsesret (se evt. "Lov om visse forbrugeraftaler § 18 stk. 12").

Ved aflysning af en begivenhed vil der selvfølgelig ske en refusion af den betalte pris.

Generelt

Husk at man som registreret bruger hos KAM altid har mulighed for indsigt i de oplysninger, vi har samlet om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven.

Ingen registrerede personoplysninger videregives til tredjemand i nogen form på noget tidspunkt, medmindre det sker efter krav i lovgivning eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.